Konsulentydelser


Opdateret 31. marts 2016

Jakob la Cour konsulentydelser

Jeg tilbyder min kompetence og ekspertise gennem følgende ydelser:
1.) Design og udvikling inkl. support og digital håndtering
2.) Møde, konsultation og undervisning
3.) Forløb og workshop
4.) Foredrag inkl. oplæg, historiefortælling og debat

Standard

✔ Værdiskabende
Det skal være attraktivt. Når jeg siger ‘ja’ til en opgave, er det fordi jeg oplever, at jeg kan være en værdiskabende faktor til meningsfulde løsninger. Derfor bringer jeg nysgerrighed og begejstring ind i enhver opgave.
 

✔ Konstant forbedring
En konstant dedikering til forbedring af min service, kompetence og ekspertise.

✔ Klarhed
Der prioriteres klare og tydelige rammer, hvor planlægning af realistisk og detaljerede målsætninger med specifikke deadlines giver fokus på effekten.

✔ Solidt netværk
Gennem mere end 11 år som forretningsdrivende har jeg opbygget et solidt netværk af kreative kompetencer der kan inddrages i processen.

Aftale

Jeg tilbyder normalt mine ydelser under to aftaleformer, enten 1.) timeløn eller 2.) tilbud
 

Få mere info om priser, tillæg og generelle aftalebetingelser.

1.) Timeløn
Som timelønnet opretter jeg et excel-ark, hvori opgaver og timer registreres. Når jeg løbene bliver bedt om at udføre en opgave i form af support, digital håndtering eller andet, så registrerer jeg min tid i excel-arket. Hvis der er behov for et tidsestimat for udførelsen af opgaven, så danner jeg mig et overblik over opgaven og giver et bud på, hvor lang tid det vil tage at udføre.

For at skabe de mest optimale forhold for klar og præcis kommunikation foretrækker jeg, at der i forbindelse med en timeløns-aftale er én kontaktperson, som jeg kan koordinere og prioritere opgaverne sammen med.

2.) Tilbud
Ved et tilbud laves en opgavebeskrivelse og jeg giver et tilbud på løsningen heraf. Jeg vil typisk lave et tidsestimat og tilføjer yderlig 20 % til uforudsete ting. Tilbuddet med en fast pris sendes til godkendelse.

Kontakt
Jakob la Cour
+45 2186 2132
info@jakoblacour.com
 

Du er altid velkommen til at kontakte mig for uddybende information, bestilling eller uforpligtende tilbud.

Læs om kurset ‘Kreativ Kompetence’