Litteratur


Dramatik

Fortælling og dramatik

 • Campbell, Joseph (1949). The Hero With a Thousand Faces (21. ed.). London: HarperCollinsPublishers
 • Vogler, Christopher (1998). The Writer’s Journey: Mythic structure for writers (3. ed.). Michigan: McNaughton & Gunn
 • Arentzen, Jens. (2009). Den ritualiserede rejse. København: Stories Production. Set 15.02.2009: http://www.youtube.com/watch?v=HfyXOM0o1J8

Improvisationsteater

 • Johnstone, Keith (1999). Impro for Storytellers: Theatresports and the Art of Making Things Happen. USA: Faber and Faber Ltd.
 • Johnstone, Keith (1979). Impro : Improvisation and the Theatre. USA: Faber and Faber Ltd.
 • Boal, Augusto (1992). Games for Actors and Non-actors (2. ed). London: Routledge

Iscenesættelse

Performance studies

 • Schechner, Richard (2003). Performance Theory (2. ed.). London: Taylor & Francis Ltd.
 • Schechner, Richard (2006). Performance Studies: An introduction (2. ed.). New York: Routledge.

Performanceteater

 • Skjoldager-Nielsen, Kim (2006). En performaturgi (eksamensopgave). Københavns Universitet: Afd. for Dans og Teatervidenskab

Interaktion

Alternate Reality Game

 • McGonigal, Jane (2005). All Game Play is Performance: The State of the Art Game. Berkeley: University of California

Psykologi

Enneagrammet

 • Webb, Karen (2004). Enneagrammet : principper og funktion (orginal titel, 1996: Principles of the enneagram.) Valby: Borgen
 • Rohr, Richard; Ebert, Andreas & Schaufler, Reiner (red.). (1993). Sjelens 9 ansikter: Enneagrammet: Et redskap til personlig vekst. Norge: Verbum.
 • Striim, Mia Vendt & Striim, Balder (2007). Brug dit enneagram : kender du typen? – coaching – formidling. Albertslund : Schultz

Filosofi

 • Merleau-Ponty, Maurice (1994). Kroppens fænomenologi. Frederiksberg: Det lille forlag.
 • Bourdieu, Pierre. (1997). Af praktiske grunde: Omkring teorien om menneskelig handlen. København: Hans Reitzels Forlag.

Design

Designteori

 • Lloyd, P & Scott, P. (1994). Discovering the Design Problem, Design Studies, 15, 125-140.
 • Rittel, H. W. J. & Webber, M. M. (1984). Planning problems are wicked problems, in Cross (Ed.), Developments in Design Methodology. Chichester: John Wiley & Sons., s. 135-144.
 • Schön, D., & Wiggins, G. (1992). Kinds of seeing and their functions in designing. Design Studies, 13(2), 135-156.
 • Cross, N. (2004). Expertise in design: an overview. Design Studies, 25, 427-441.

Performance design

Oplevelsesdesign

 • Lund, Jacob M. et al. (2005). Følelsesfabrikken. Oplevelsesøkonomi på dansk. København: Børsens Forlag.

Værktøj og metode

 • Block, Bruce. (2008). The Visual Story: Creating the Visual Structure of Film, TV and Digital Media (2. udgave). Burlington: Focal Press.

Læring

 • Andersen, Frans Ørsted. (2006). Flow og fordybelse. Hans Reitzels Forlag

Værker

Pinocchio Drama

 • la Cour, Jakob. (2008). Creatio ex Nihilo: Forestillingsmanual. København: Danmarks Designskole

Skønlitteratur

 • Ian M. Banks: The Player of Games
 • Herman Hese: Glasperlespillet
 • J.L. Borges: Tlön, Uqbar, Orbus Tertius
 • Stefan Zweig: Skaknovelle
 • William Gibson: Pattern Recognition
 • Mark Z. Danielewski: House of Leaves

Ekstern litteraturhenvisninger

IPerG (Pervasive Gaming) publikationer, se her: http://www.pervasive-gaming.org/press2.php

Foreslå kildehenvisning

Foreslå yderlig kildehenvisning ved at skrive en kommentar nedenfor.


Leave a comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.